Archive for the ‘Skrivet’ Category

AWS

Dells dotterbolag och mjukvaruutvecklare VMware har tagit position som det ledande företaget på virtualiseringslösningar med sin virtualiseringsplattform vSphere med komponenterna vSphere Client, vCenter och ExCi i sin svit. Nu har de inlett ett nära samarbete med AWS (Amazon Web Service) och lanserat vad som kallas VMware Cloud on AWS. Lanseringen av VMware Cloud Aws började rullas ut i Europa under 2018 med Storbritannien som första land redan i Mars och kommer troligen någon gång under hösten att landa i Sverige. Det här så kallade hybridmolnet kommer då ge tillgång till VMwares produkter och tjänster samt AWS redan stora tjänsteutbud och egna produkter inom virtualiseringslösningar. Med tanke på hur mycket de båda redan täcker in av marknaden och utbudet från de båda samlat i ett paket så kan det vara rimligt att anta att många kommer dra nytta av den nya hybridlösningen genom att flytta redan befintliga tjänster till det nya hybridmolnet och göra en så kallad migration. Det är enkelt att flytta delar av IT-miljön på det här viset och ger upphov till en rad nya lösningar för företag då de kan ta del av produkter som inte funnits tillgängliga innan på samma sätt som de ny gör i och med samarbetet mellan de båda giganterna. För nuvarande användare av VMware öppnar det upp AWS datacenter som är det största i världen.