Likvidera

Det här med att likvidera kan ha lite olika betydelser. De mer drastiska innefattar att man så att säga tar människor av daga. Men rent generellt så avses de inte flesta fall andra något mer fredliga saker. Som att helt enkelt avveckla ett företag under ordnade former. Dvs helt tvärtemot det förstnämnda. Och anledningen till att göra det under formella former är att göra det på ett sådant sätt att eventuella tillgångar i företaget kan tas tillvara på ett ordnat sätt. Samt även om företaget bedriver någon form av verksamhet att då kunna avyttra det på bästa möjliga sätt.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.